Digit
O nama Posao Novosti Kontakt


Akcije i najave

Seminari
CEL Oracle Database 12c Partitioning with Joel Goodman, 25.05.2017, 1 dan, cena po polazniku 30.000,00 RSD

CEL Parallel Processing in Oracle Database 12c with Joel Goodman, 1 dan, cena po polazniku 30.000,00 RSD

ZAKAZANI KURSEVI (April, Maj, Jun) 2017.
Java SE 8 Fundamentals
Java SE 8 Fundamentals
Oracle Middleware 12c: Build Rich Client Applications with ADF
Java SE 8 Programming
Java SE 8 Programming


Reference

Javna uprava

- Fond za penziono i invalidsko osiguranje zaposlenih Srbije
- Poreska Uprava Srbije
- Projekat opremanja 70 opština USAID


 

Energetika

- Elektroprivreda Srbije
- Elektroprivreda Crne Gore
- Elektromreža Srbije, Beograd


 

Telekomunikacije

- Telekom Srbije
- Telenor, Beograd
- BITSnet, Beograd


 

Trgovina

- Darex
- Vindija


 

Proizvodnja

- Fitofarmacija, Beograd
- Zorka Pharma, Šabac
- FAM , Kruševac


 

Transport

- LUKA Bar
- ŽTP Crne Gore


 

Ukupno: 10 [ 1 - 6 ]
Imate pitanja?