Digit
O nama Posao Novosti Kontakt


Akcije i najave


Reference

Javna uprava

- Fond za penziono i invalidsko osiguranje zaposlenih Srbije
- Poreska Uprava Srbije
- Projekat opremanja 70 opština USAID


 

Energetika

- Elektroprivreda Srbije
- Elektroprivreda Crne Gore
- Elektromreža Srbije, Beograd


 

Telekomunikacije

- Telekom Srbije
- Telenor, Beograd
- BITSnet, Beograd


 

Trgovina

- Darex
- Vindija


 

Proizvodnja

- Fitofarmacija, Beograd
- Zorka Pharma, Šabac
- FAM , Kruševac


 

Transport

- LUKA Bar
- ŽTP Crne Gore


 

Ukupno: 10 [ 1 - 6 ]
Imate pitanja?