Digit
O nama Posao Novosti Kontakt


Akcije i najave


Tanki klijenti

T1010

16 MB Flash, 48 MB DRAM omogućava izmene softvera i drajvera po potrebi

 

T1010

Thin client T20

4 modela sa različitom količinom memorije omogućavaju različite konfiguracije klijent aplikacija (softver, drajveri, koje su rezidentne u klijentu) po potrebi.

 

Thin client T20