Digit
O nama Posao Novosti Kontakt

« Partneri


Akcije i najave

Seminari
CEL Oracle Database 12c Partitioning with Joel Goodman, 25.05.2017, 1 dan, cena po polazniku 30.000,00 RSD

CEL Parallel Processing in Oracle Database 12c with Joel Goodman, 1 dan, cena po polazniku 30.000,00 RSD

ZAKAZANI KURSEVI (April, Maj, Jun) 2017.
Java SE 8 Fundamentals
Java SE 8 Fundamentals
Oracle Middleware 12c: Build Rich Client Applications with ADF
Java SE 8 Programming
Java SE 8 Programming


Microsoft

Microsoft
Microsoft korporacija razvija, proizvodi, prodaje i održava brojne softverske proizvode. Microsoft softver obuhvata skalabilne operativne sisteme za servere, personalne računare i inteligentne uređaje; server aplikacije za klijent/server okruženja; aplikacije za povećanje produktivnosti i alate za razvoj softvera.

Microsoft takođe licencira korisnički softver, prodaje hardver, pruža konsultantske usluge, obučava i sertifikuje sistem integratore i firme koje se bave razvojem softvera, istažuje i razvija napredne tehnologije za buduća sofverske proizvode.

DIGIT je ovlašćena za prodaju original Microsoft softvera i uključena je u partnerski program Microsofta kao GOLD Competency Partner sa Gold Server Platform kompetencijom

DIGIT je takođe i Silver Competency Partner u oblastima:

- Silver Identity and Security
- Silver Midmarket Solution Provider
- Silver Desktop

Dalje: [Microsoft] http://www.microsoft.com